תמונות

נעמה הנקין, איור צילום: מתוך עמוד ה-Flicker של נעמה הנקין