תמונות

הדירה בתל אביב, שולחן אוכל צילום: הילית כדורי