תמונות

נגר. "יש קיזוז, הליגה עוד ארוכה" (מור שאולי)