תמונות

תרומות מערביי ישראל לעזה צילום: kasheef.com