תמונות

חתונה החתן עם גבס ורגל שבורה צילום: ליאור צלמים