תמונות

מכרז מיוחד- למשרד החוץ דרושים 10 דיפלומטים מבני המיעוטים