תמונות

הצגת בכורה אוויטה גילה אלמגור ובעלה צילום: אביב חופי