תמונות

פיפי משה כלה, המירוץ למיליון צילום: ברק פכטר