תמונות

מבצע אנטבה צילום: משה מילנר, לשכת עיתונות ממשלתית