תמונות

יום גדול. אבל בסוף גם מאיר כהן נכנע (צילום: אלן שיבר)