תמונות

אורי ונועם כלטוב- "פנס בודד" צילום: מתוך בית ספר למוזיקה