תמונות

חזי מגן. מבוקש בצד האדום של ת"א (קובי אליהו)