תמונות

הביתה בלוזית, מטבח מאזניים גובה צילום: הגר דופלט