תמונות

גל גדות וירון ורסנו בטיול אופניים צילום: צ'ינו פפראצי