תמונות

חיימוב, ייני ומדוניאנין. השוער: &" (משה חרמון)