תמונות

מנסים להכשיר אותו לבני יהודה. ראיקוביץ' (אלן שיבר)