תמונות

אירועי אבו עביד לא יורדים מסדר היום של בית"ר (צילום: אלן שיבר