תמונות

דודי סלע. שבירה במשחקון ארוך וקשה (GettyImages)