תמונות

תמוז וגרינפלד. שריקה מוצדקת (קובי אליהו, וואלה)