תמונות

במשחקים גדולים. ראדי וחבריו פאסיביים יותר (אלן שיבר)