תמונות

יכול לכעוס רק על השחקנים שלו. הדר (צילום: אלן שיבר)