תמונות

שטופמן יחזור לשפיץ של הענף? (דוד סילברמן, איגוד הכדורעף)