תמונות

ובשריקת הסיום לא הצליח לעצור את הדמעות (אלן שיבר)