תמונות

מה יהיה הסוף? בניון בפוזה שמתארת את המשחק בר"ג (אלן שיבר) צפו בתגו