תמונות

גם בגיל 40, עדיין אחד המוסרים הטובים בעולם. נאש (gettyimages)