תמונות

הביתה קרן שביט, סלון כיסא גובה צילום: הגר דופלט