תמונות

שחיתות חוגגת והעם יוצא לרחובות (gettyimages)