תמונות

מזרחי. העסק יתרומם עם ז'אן טבק? (צילום: אלן שיבר)