תמונות

מדרגות - בית ברמת השרון - ב 3,600,000 דולר