תמונות

אלי כהן וריקן. אנחת רווחה נשמעה באיזור הבירה