תמונות

קנייזיבה מיננקו היא אחת מהתקוות של ישראל לקראת המשחקים האולימפיים