תמונות

בית משפט העליון, מתווה גז, ביבי צילום: חדשות 2