תמונות

חוזר למרכז הבמה. מליקסון עם קינן (אלן שיבר)