תמונות

שדרוגים, שער כניסה לבית ששודרג עם אריחים, לפני, עיצוב ליאת ניר בלז צילום: ניר בלז