תמונות

גליאני. "אנצ'לוטי יעזור לנו". אחוות איטלקים (gettyimages