תמונות

רוני לוי. ברומניה מפרגנים לישראלי (אלעד ירקון)