תמונות

גיוס 210316 צילום: ליאת פדרמן, אלון קירה בית ספר לצילום