תמונות

ייפגשו בגמר הדייויס. פדרר ו-וואוורינקה (gettyimages)