תמונות

על השולחן, גיליון 272, תמונת שער צילום: דן לב