תמונות

סבן מול כחלון ויבוריאן. ייפגשו בגביע (אור שפונדר)