תמונות

בני יהודה חוגגת לעיני הקהל הביתי בשכונת התקווה (שי לוי)