תמונות

כן, היה יותר על מה להסתכל ביציע מאשר על הדשא