תמונות

גפני ונמני באימון. במכבי רוצים נקמה (אור שפונדר)