תמונות

צעירים מהשומרון משלמים במטבעות צילום: ועד מתיישבי השומרון