תמונות

"נחזיר את המועדון למקומו הטבעי". רמון ובן שמעון