תמונות

ריקי בירנבוים, ג, סלון צילום: ריקי בירנבוים