תמונות

הקרנת איכות הסביבה - מיכל זוארץ צילום: אורי אליהו