תמונות

פינות אוכל ביתילי, שולחן דגם בטון של רשת ביתילי, שקל צילום: ישראל כהן