תמונות

הביתה של עדי בתל אביב, גובה (26) צילום: הגר דופלט