תמונות

ינצחו גם בנתניה? שחקני עכו ושלומי דורה (יוסי שקל)